soi cầu miền bắc

Trang Chủ 


Soi Cầu 247 


Nuôi lô Khung  

Nuôi Song Thủ Khung 2 Ngày

Nuôi lô song thủ khung 2 ngày chính xác

Nuôi lô song thủ khung 2 ngày là một phương pháp chơi lô rất hiệu quả . Tỷ lệ ăn rất cao nên các bạn có thể yên tâm không sợ thua lô như cách chơi bạch thủ . Với tỷ lệ chơi 1:2 ví dụ ngày đầu tiên các bạn nuôi 50đ trên 1 con lô vậy 2 con lô là 100đ . Nếu ngày đầu ra 1 con 50×8=4 triệu- số tiền chơi là 2,3 triệu các bạn còn lãi 1,7 triệu . Đó là chúng tôi chỉ tính lô về 1 con ra nhiều con thì lãi nhiều hơn . Nếu ngày 1 mà  nuôi lô của các bạn chưa ra các bạn vào tiền 100đ/1 con lô 2 con . Sẻ mất 200đ=4,6 triệu+ ngày 1 vào 2,3 triệu tổng ngày 2 của các bạn là 6,9 triệu lô về ngày 2 . Các bạn sẻ được 100đ x 80 ngàn/1 điểm =8 triệu – 6,9 triệu còn lãi 1,1 triệu  . Nếu lô về 2 nháy hoặc nhiều hơn các bạn sẻ lãi lớn hơn . Trên đây là một vài ví dự tùy theo các bạn muốn đánh lớn . Hay nhỏ mà vào điểm cho hợp lí với ngân sách của mình nhé.

Nuoi-lo

Nuôi lô

Dưới đây là nuôi lô bảng thống kê kết quả của mỗi chu kỳ nuôi . Qua đó các bạn có thể biết được chuyên mục này có hiệu quả hay không .Lưu ý số chỉ mang tính chất tham khảo giải trí thôi nhé.

SOI CẦU SONG THỦ LÔ NUÔI 2 NGÀY

⋆ STL 29 92ngày 20/04/ – 21/03/2024Chờ kết quả
⋆ STL 49 94ngày 19/04/ – 20/03/2024ăn lô 49 ngày 1
⋆ STL 26 62ngày 18/04/ – 19/03/2024ăn lô 26 ngày 1
⋆ STL 05 50ngày 17/04/ – 18/03/2024ăn lô 50 ngày 1
⋆ STL 68 86ngày 15/04/ – 16/03/2024ăn lô 86 ngày 2
⋆ STL 79 97ngày 13/04/ – 14/03/2024trượt
⋆ STL 47 74ngày 12/04/ – 13/03/2024ăn lô 47 ngày 1
⋆ STL 34 43ngày 10/04/ – 11/03/2024trượt
⋆ STL 47 74ngày 09/04/ – 10/03/2024ăn lô 74 ngày 1
⋆ STL 09 90ngày 07/04/ – 08/03/2024ăn lô 90 ngày 2
⋆ STL 38 83ngày 06/04/ – 07/03/2024ăn lô 83 ngày 1
⋆ STL 79 97ngày 05/04/ – 06/03/2024ăn lô 97 ngày 1
⋆ STL 69 96ngày 04/04/ – 05/03/2024ăn lô 96 ngày 1
⋆ STL 04 40ngày 01/04/ – 02/03/2024trượt
⋆ STL 48 84ngày 30/03/ – 31/03/2024trượt
⋆ STL 23 32ngày 28/03/ – 29/03/2024trượt
⋆ STL 79 97ngày 27/03/ – 28/03/2024ăn lô 79×2 97 ngày 1
⋆ STL 68 86ngày 25/03/ – 26/03/2024ăn lô 86 ngày 2
⋆ STL 17 71ngày 23/03/ – 24/03/2024ăn lô 71 ngày 2
⋆ STL 46 64ngày 21/03/ – 22/03/2024trượt
⋆ STL 34 43ngày 19/03/ – 20/03/2024ăn lô 43 ngày 2
⋆ STL 58 85ngày 17/03/ – 18/03/2024 trượt
⋆ STL 34 43ngày 16/03/ – 17/03/2024ăn lô 34 ngày 1
⋆ STL 25 52ngày 15/03/ – 16/03/2024ăn lô 25 ngày 1
⋆ STL 12 21ngày 13/03/ – 14/03/2024trượt
⋆ STL 78 87ngày 12/03/ – 13/03/2024ăn lô 78 ngày 1
⋆ STL 39 93 ngày 11/03/ – 12/03/2024ăn lô 39 ngày 1
⋆ STL 12 21 ngày 09/03/ – 10/03/2024trượt
⋆ STL 02 20 ngày 07/03/ – 08/03/2024trượt
⋆ STL 89 98 ngày 06/03/ – 07/03/2024ăn lô 98 ngày 1
⋆ STL 23 32 ngày 04/03/ – 05/03/2024trượt
⋆ STL 68 86 ngày 03/03/ – 04/03/2024ăn lô 86 ngày 1
⋆ STL 78 87 ngày 02/03/ – 03/03/2024ăn lô 87×2 ngày 1
⋆ STL 34 43 ngày 29/02/ – 01/03/2024ăn lô 43 ngày 2
⋆ STL 09 90 ngày 28/02/ – 29/02/2024ăn lô 90 ngày 1
⋆ STL 45 54 ngày 26/02/ – 27/02/2024ăn lô 54 ngày 2
⋆ STL 14 41 ngày 25/02/ – 26/02/2024ăn lô 41 ngày 1
⋆ STL 15 51 ngày 24/02/ – 25/02/2024ăn lô 51 ngày 1
⋆ STL 24 42 ngày 23/02/ – 24/02/2024ăn lô 24 ngày 1
⋆ STL 59 95 ngày 21/02/ – 22/02/2024ăn lô 95 ngày 2
⋆ STL 03 30 ngày 20/02/ – 21/02/2024ăn lô 30 ngày 1
⋆ STL 04 40 ngày 19/02/ – 20/02/2024ăn lô 40 ngày 1
⋆ Cặp 78 87   ngày 17/02/ – 18/02/2023 :trượt
⋆ Cặp 89 98   ngày 15/02/ – 16/02/2023 :ăn lô 98×2 ngày 2
⋆ Cặp 68 86   ngày 13/02/ – 14/02/2023 :trượt
⋆ Cặp 67 76   ngày 07/02/ – 08/02/2023 :ăn lô 76 ngày 2
⋆ Cặp 69 96   ngày 06/02/ – 07/02/2023 :ăn lô 96 ngày 1
⋆ Cặp 04 40   ngày 05/02/ – 06/02/2023 :ăn lô 40 ngày 1
⋆ Cặp 89 98   ngày 04/02/ – 05/02/2023 :ăn lô 98 ngày 1
⋆ Cặp 78 87   ngày 02/02/ – 03/02/2023 :trượt
⋆ Cặp 24 42   ngày 31/01/ – 01/02/2023 :ăn lô 42 ngày 2
⋆ Cặp 19 91   ngày 29/01/ – 30/01/2023 :trượt
⋆ Cặp 47 74   ngày 27/01/ – 28/01/2023 :ăn lô 74 ngày 2
⋆ Cặp 23 32   ngày 26/01/ – 27/01/2023 :ăn lô 23 ngày 1
⋆ Cặp 12 21   ngày 25/01/ – 26/01/2023 :ăn lô 12 ngày 1
⋆ Cặp 01 10   ngày 23/01/ – 24/01/2023 :trượt
⋆ Cặp 19 91   ngày 22/01/ – 23/01/2023 :ăn lô 91 ngày 1
⋆ Cặp 89 98   ngày 20/01/ – 21/01/2023 :trượt
⋆ Cặp 38 83   ngày 18/01/ – 19/01/2023 :ăn lô 38 ngày 2
⋆ Cặp 16 61   ngày 16/01/ – 17/01/2023 :ăn lô 16 ngày 2
⋆ Cặp 68 86   ngày 14/01/ – 15/01/2023 :trượt
⋆ Cặp 13 31   ngày 13/01/ – 14/01/2023 :ăn lô 13 31 ngày 1
⋆ Cặp 58 85   ngày 12/01/ – 13/01/2023 :ăn lô 58 ngày 1
⋆ Cặp 23 32  ngày 11/01/ – 12/01/2023 :ăn lô 23 ngày 1
⋆ Cặp 36 63  ngày 09/01/ – 10/01/2023 :trượt
⋆ Cặp 04 40  ngày 08/01/ – 09/01/2023 :ăn lô 40 ngày 1
⋆ Cặp 57 75  ngày 07/01/ – 08/01/2023 :ăn lô 75 ngày 1
⋆ Cặp 13 31  ngày 06/01/ – 07/01/2023 :ăn lô 31 ngày 1
⋆ Cặp 45 54  ngày 05/01/ – 06/01/2023 :ăn lô 45 ngày 1
⋆ Cặp 34 43  ngày 04/01/ – 05/01/2023 :ăn lô 34 ngày 1
⋆ Cặp 25 52  ngày 03/01/ – 04/01/2023 :ăn lô 25×2 ngày 1
⋆ Cặp 02 20  ngày 01/01/ – 02/01/2023 :ăn lô 20 ngày 2
⋆ Cặp 48 84  ngày 30/12/ – 31/12/2023 :ăn lô 48 ngày 2
⋆ Cặp 04 40  ngày 29/12/ – 30/12/2023 :ăn lô 40 ngày 1
⋆ Cặp 34 43  ngày 27/12/ – 28/12/2023 :trượt
⋆ Cặp 14 41  ngày 25/12/ – 26/12/2023 :ăn lô 41 ngày 2
⋆ Cặp 16 61  ngày 24/12/ – 25/12/2023 :ăn lô 16 ngày 1
⋆ Cặp 58 85  ngày 22/12/ – 23/12/2023 :trượt
⋆ Cặp 49 94   ngày 21/12/ – 22/12/2023 :ăn lô 49 ngày 1
⋆ Cặp 25 52   ngày 19/12/ – 20/12/2023 :trượt
⋆ Cặp 01 10   ngày 17/12/ – 19/12/2023 :ăn lô 10 ngày 2
⋆ Cặp 24 42   ngày 16/12/ – 17/12/2023 :ăn lô 42 ngày 1
⋆ Cặp 69 96   ngày 14/12/ – 15/12/2023 :trượt
⋆ Cặp 07 70   ngày 13/12/ – 14/12/2023 :ăn lô 07 ngày 1
⋆ Cặp 06 60   ngày 11/12/ – 12/12/2023 :trượt
⋆ Cặp 23 32  ngày 09/12/ – 10/12/2023 :trượt
⋆ Cặp 36 63  ngày 07/12/ – 08/12/2023 :ăn lô 63 ngày 2
⋆ Cặp 45 54  ngày 06/12/ – 07/12/2023 :ăn lô 45 ngày 1
⋆ Cặp 24 42  ngày 04/12/ – 05/12/2023 :trượt
⋆ Cặp 68 86  ngày 02/12/ – 03/12/2023 :trượt
⋆ Cặp 14 41  ngày 30/11/ – 01/12/2023 :ăn lô 41 ngày 2
⋆ Cặp 59 95  ngày 28/11/ – 29/11/2023 :ăn lô 59 ngày 2
⋆ Cặp 89 98  ngày 26/11/ – 27/11/2023 :trượt
⋆ Cặp 79 97  ngày 24/11/ – 25/11/2023 :ăn lô 79 97 ngày 2
⋆ Cặp 69 96  ngày 22/11/ – 23/11/2023 :trượt
⋆ Cặp 57 75  ngày 20/11/ – 21/11/2023 :ăn lô 75 ngày 2
⋆ Cặp 24 42  ngày 18/11/ – 19/11/2023 :ăn lô 24 ngày 2
⋆ Cặp 17 71  ngày 16/11/ – 17/11/2023 :ăn lô 17 ngày 2
⋆ Cặp 24 42  ngày 14/11/ – 15/11/2023 :ăn lô 24 ngày 2
⋆ Cặp 68 86  ngày 12/11/ – 13/11/2023 :ăn lô 68 ngày 2
⋆ Cặp 49 94  ngày 11/11/ – 12/11/2023 :ăn lô 94 ngày 1
⋆ Cặp 38 83  ngày 10/11/ – 11/11/2023 :ăn lô 83 ngày 1
⋆ Cặp 49 94  ngày 08/11/ – 09/11/2023 :ăn lô 49 ngày 2
⋆ Cặp 48 84  ngày 07/11/ – 08/11/2023 :ăn lô 48 ngày 1
⋆ Cặp 48 84  ngày 06/11/ – 07/11/2023 :ăn lô 48 84 ngày 1
⋆ Cặp 58 85  ngày 05/11/ – 06/11/2023 :ăn lô 85 ngày 1
⋆ Cặp 27 72  ngày 03/11/ – 04/11/2023 :ăn lô 72 ngày 2
⋆ Cặp 38 83  ngày 02/11/ – 03/11/2023 :ăn lô 83×2 ngày 1
⋆ Cặp 29 92  ngày 31/10/ – 01/11/2023 :trượt
⋆ Cặp 05 50   ngày 30/10/ – 31/10/2023 :ăn lô 50 ngày 1
⋆ Cặp 57 75   ngày 29/10/ – 30/10/2023 :ăn lô 75 ngày 2
⋆ Cặp 04 40   ngày 27/10/ – 28/10/2023 :trượt
⋆ Cặp 49 94   ngày 26/10/ – 27/10/2023 :ăn lô 49 94 ngày 1
⋆ Cặp 24 42   ngày 25/10/ – 26/10/2023 :ăn lô 42×2 ngày 1
⋆ Cặp 89 98   ngày 22/10/ – 23/10/2023 :trượt
⋆ Cặp 45 54   ngày 20/10/ – 21/10/2023 :ăn lô 54 ngày 2
⋆ Cặp 57 75   ngày 18/10/ – 19/10/2023 :trượt
⋆ Cặp 02 20   ngày 16/10/ – 17/10/2023 :trượt
⋆ Cặp 23 32   ngày 15/10/ – 16/10/2023 :ăn lô 32 ngày 1
⋆ Cặp 45 54   ngày 14/10/ – 15/10/2023 :ăn lô 54 ngày 1
⋆ Cặp 34 43   ngày 12/10/ – 13/10/2023 :trượt
⋆ Cặp 02 20   ngày 11/10/ – 12/10/2023 :ăn lô 20 ngày 1
⋆ Cặp 47 74   ngày 10/10/ – 11/10/2023 :ăn lô 74 ngày 1
⋆ Cặp 46 64  ngày 08/10/ – 09/10/2023 :ăn lô 64 ngày 2
⋆ Cặp 28 82   ngày 07/10/ – 08/10/2023 :ăn lô 82 ngày 1
⋆ Cặp 23 32   ngày 06/10/ – 07/10/2023 :ăn lô 32 ngày 1
⋆ Cặp 89 98   ngày 03/10/ – 04/10/2023 :trượt
⋆ Cặp 05 50   ngày 01/10/ – 02/10/2023 :ăn lô 50 ngày 2
⋆ Cặp 04 40   ngày 30/09/ – 01/10/2023 :ăn lô 04 ngày 1
⋆ Cặp 27 72   ngày 28/09/ – 29/09/2023 :trượt
⋆ Cặp 24 42   ngày 26/09/ – 27/09/2023 :ăn lô 24 ngày 2
⋆ Cặp 68 86   ngày 24/09/ – 25/09/2023 :ăn lô 68 ngày 2
⋆ Cặp 24 42   ngày 23/09/ – 24/09/2023 :ăn lô 24 ngày 1
⋆ Cặp 35 53   ngày 21/09/ – 22/09/2023 :ăn lô 35 ngày 2
⋆ Cặp 57 75  ngày 20/09/ – 21/09/2023 :ăn lô 75 ngày 1
⋆ Cặp 24 42  ngày 19/09/ – 20/09/2023 :ăn lô 42×2 ngày 1
⋆ Cặp 23 32  ngày 18/09/ – 19/09/2023 :ăn lô 23×2 ngày 2
⋆ Cặp 02 20  ngày 16/09/ – 17/09/2023 :trượt
⋆ Cặp 27 72  ngày 15/09/ – 16/09/2023 :ăn lô 72 ngày 1
⋆ Cặp 05 50  ngày 14/09/ – 15/09/2023 :ăn lô 05 ngày 1
⋆ Cặp 15 51  ngày 13/09/ – 14/09/2023 :ăn lô 15 ngày 1
⋆ Cặp 67 76  ngày 11/09/ – 12/09/2023 :trượt
⋆ Cặp 69 96  ngày 10/09/ – 11/09/2023 :ăn lô 69 ngày 1
⋆ Cặp 56 65  ngày 08/09/ – 09/09/2023 :trượt
⋆ Cặp 69 96  ngày 07/09/ – 08/09/2023 :ăn lô 69 ngày 1
⋆ Cặp 18 81  ngày 05/09/ – 06/09/2023 :ăn lô 81 ngày 2
⋆ Cặp 78 87  ngày 03/09/ – 04/09/2023 :trượt
⋆ Cặp 04 40  ngày 01/09/ – 02/09/2023 :trượt
⋆ Cặp 15 51  ngày 31/08/ – 01/09/2023 :ăn lô 51×2 ngày 1
⋆ Cặp 58 85  ngày 29/08/ – 30/08/2023 :trượt
⋆ Cặp 58 85  ngày 27/08/ – 28/08/2023 :ăn lô 85 ngày 2
⋆ Cặp 34 43  ngày 26/08/ – 27/08/2023 :ăn lô 34 ngày 1
⋆ Cặp 48 84  ngày 24/08/ – 25/08/2023 :ăn lô 48 84 ngày 2
⋆ Cặp 35 53  ngày 23/08/ – 24/08/2023 :ăn lô 53 ngày 1
⋆ Cặp 13 31  ngày 22/08/ – 23/08/2023 :ăn lô 13 31 ngày 1
⋆ Cặp 38 83  ngày 21/08/ – 22/08/2023 :ăn lô 83 ngày 1
⋆ Cặp 27 72  ngày 18/08/ – 19/08/2023 :trượt
⋆ Cặp 24 42  ngày 18/08/ – 19/08/2023 :ăn lô 24 ngày 2
⋆ Cặp 27 72  ngày 15/08/ – 16/08/2023 :ăn lô 27 ngày 3
⋆ Cặp 02 20  ngày 13/08/ – 14/08/2023 :ăn lô 02 20 ngày 2
⋆ Cặp 68 86  ngày 12/08/ – 13/08/2023 :ăn lô 86 ngày 1
⋆ Cặp 78 87  ngày 11/08/ – 12/08/2023 :ăn lô 78 ngày 1
⋆ Cặp 23 32   ngày 09/08/ – 10/08/2023 :ăn lô 23 32 ngày 2
⋆ Cặp 25 52   ngày 08/08/ – 09/08/2023 :ăn lô 25 ngày 1
⋆ Cặp 27 72   ngày 07/08/ – 08/08/2023 :ăn lô 27 72 ngày 1
⋆ Cặp 09 90   ngày 05/08/ – 06/08/2023 :trượt
⋆ Cặp 28 82   ngày 04/08/ – 05/08/2023 :ăn lô 82 ngày 1
⋆ Cặp 78 87   ngày 03/08/ – 04/08/2023 :ăn lô 87 ngày 1
⋆ Cặp 34 43   ngày 02/08/ – 03/08/2023 :ăn lô 43 ngày 1
⋆ Cặp 57 75   ngày 31/07/ – 01/08/2023 :trượt
⋆ Cặp 09 90  ngày 30/07/ – 31/07/2023 :ăn lô 09×2 ngày 1
⋆ Cặp 89 98  ngày 29/07/ – 30/07/2023 :ăn lô 98 ngày 1
⋆ Cặp 78 87  ngày 27/07/ – 28/07/2023 :ăn lô 78 87 ngày 2
⋆ Cặp 24 42  ngày 26/07/ – 27/07/2023 :ăn lô 24 ngày 1
⋆ Cặp 68 86  ngày 24/07/ – 25/07/2023 :trượt
⋆ Cặp 39 93  ngày 23/07/ – 24/07/2023 :ăn lô 93 ngày 1
⋆ Cặp 26 62  ngày 22/07/ – 23/07/2023 :ăn lô 26 ngày 1
⋆ Cặp 39 93  ngày 20/07/ – 21/07/2023 : trượt
⋆ Cặp 06 60  ngày 18/07/ – 19/07/2023 :ăn lô 60 ngày 2
⋆ Cặp 24 42  ngày 16/07/ – 17/07/2023 :trượt
⋆ Cặp 23 32  ngày 15/07/ – 16/07/2023 :ăn lô 32 ngày 1
⋆ Cặp 13 31  ngày 13/07/ – 14/07/2023 :ăn lô 13 ngày 2
⋆ Cặp 28 82  ngày 11/07/ – 12/07/2023 :trượt
⋆ Cặp 48 84  ngày 09/07/ – 10/07/2023 :ăn lô 84 ngày 2
⋆ Cặp 34 43  ngày 07/07/ – 08/07/2023 :trượt
⋆ Cặp 38 83  ngày 05/07/ – 06/07/2023 :ăn lô 83 ngày 2
⋆ Cặp 12 21  ngày 04/07/ – 05/07/2023 :ăn lô 21 ngày 1
⋆ Cặp 89 98  ngày 02/07/ – 03/07/2023 :trượt

Nuôi lô miền bắc là diễn đàn dự đoán cầu lô miễn phí tốt nhất . Khi online tại đây anh chị em sẻ được tham khảo . Những cầu lô cũng như nuôi lô chính xác nhất miền bắc .

Từ Khóa: , , , , , , , ,

Cùng chuyên mục

Nuôi Bạch Thủ Lô Kép Khung 2 Ngày
Nuôi Lô Bạch Thủ Khung 2 Ngày
Nuôi Dàn Đề 20 Số Khung 3 Ngày
Nuôi Bạch Thủ Khung 5 Ngày
Nuôi Dàn Đề 36 Số 3 Ngày
Nuôi Dàn Đề 10 Số Khung 5 Ngày
Bạch Thủ Lô Kép Khung 3 Ngày
Song Thủ Khung 3 Ngày
Nuôi Lô Bạch Thủ Lô Khung 3 Ngày


Bản quyền © 2020 Soicaumb68.com

Soi Cầu Miền Bắc 68 Chính Xác


Nuôi Lô Khung | Soi Cầu Miền Bắc | Soi Cầu 24h
X


popup